Selma Gaily-Luoma

Palvelut: Tarjoan lyhyitä ja pitkiä koulutusvaiheen pariterapioita sekä yksittäisiä psykologin konsultaatiokäyntejä pareille, perheille ja yksilöille.

Olen peruskoulutukseltani psykologi ja valmistun voimavarakeskeiseksi pari- ja perhepsykoterapeutiksi keväällä 2020. Psykologina olen toiminut aikuisten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa vuodesta 2008. Minulla on monipuolinen kokemus psyykkisessä kriisissä olevien ihmisten, parien ja perheiden kohtaamisesta.

Terapeuttina tavoitteenani on mahdollistaa uudenlainen vuoropuhelu parin tai perheen kesken heille merkityksellisistä aiheista. Työskentelytyyliltäni olen lämmin, arvostava ja toimissani mahdollisimman läpinäkyvä. Näen, että terapeuttisen työskentelyn tulisi ennen kaikkea vahvistaa asiakkaideni omaa toimijuutta eli kokemusta siitä, että itselle merkityksellisiin asioihin ja suhteisiin voi vaikuttaa. Siksi kiinnitän erityistä huomiota siihen, etten terapeuttina sanele muutoksen suuntaa tai tapaa, vaan sekä tavoitteet että niiden eteen työskentely syntyvät aidosti yhteistyössä asiakkaideni kanssa.

Voimavarakeskeisen työtavan ytimessä on reflektiivisyys eli tässä ja nyt tapahtuvan (ajatusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen) tietoinen tarkasteleminen. Näin terapiassa pyritään synnyttämään tilaa uusille näkökulmille, uudelle ymmärrykselle ja uusille tunnekokemuksille. Tätä tavoitetta palvelee mahdollisuus työparityöskentelyyn, ja siksi työskentelemme koulutusvaiheen pariterapioissa pääosin yhdessä psykologi Arja Sarkion kanssa.

Hinnat: Koulutusvaiheen pariterapiakäynnit  75 € / 75 min. tai 90 € / 90 min.

Yhteystiedot: selma.gaily [ät] gmail.com, p. 040 513 7074

Lisätietoa: Minduu.fi


<< takaisin