Emiliano Muzio

Palvelut: Tarjoan erikoispsykologin ja psykoterapeutin palveluita, sekä yksilö- ja ryhmätyönohjauspalveluita suomen, englannin, ranskan ja italian kielillä. Integratiivisena psykoterapeuttina työskentelen hyvin asiakaslähtöisesti, useita eri psykoterapian lähestymistapoja hyödyntäen (erityisesti kognitiivinen ja psykodynaaminen). Toimivan ja luottamuksellisen terapiasuhteen luomiseksi työskentelen asiakasta kunnioittaen ja arvostaen, hänen tarpeisiin mukautuen. Olen asioille tilaa antava kuuntelija, tutkivaa otetta ylläpitävää keskustelija ja asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen pyrkijä. Kansainvälisestä taustastani johtuen kiinnitän huomiota myös kulttuurisiin tekijöihin ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksiin mielentilaan ja käyttäytymiseen.

Psykoterapiaprosessin sisällön määräävät asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditut tavoitteet ja asiakkaan omaan tilanteeseen ja vointiin liittyvät kysymykset. Keskustelua käydään esim. elämäntilanteesta, muutoksen tarpeesta, oireista ja ihmissuhteista. Keskusteluissa tarkastellaan ajatuksia ja tunteita. Vastausten ja ratkaisujen löytämiseksi voidaan käyttää myös tieteelliseen näyttöön perustuvia psykologisia tutkimusmenetelmiä ja keskustella niiden tuloksista. Lisäksi psykoterapian ja kuntoutuksen työvälineenä voidaan käyttää kotitehtäviä. Tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, koettujen ongelmien lievittyminen ja elämänlaadun paraneminen.

Olen psykologian tohtori, psykoterapian erikoispsykologi, sekä integratiivinen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Kela, HUS). Minulla on yli 20 vuoden kokemus kliinisestä mielenterveystyöstä ja neuropsykologisesta työstä. Psykologina olen erikoistunut näyttöön perustuvaan persoonallisuuden arviointiin, neuropsykologiaan, neurokognitiiviseen kuntoutukseen (CRT), sekä psykologisten tutkimusmenetelmien käyttöön terapeuttisena välineenä (TA). Olen opettanut ja opetan psykologiaa ja neuropsykologiaa lukuisissa opinahjoissa (mm. Pariisin, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa). Tarjoan mielenterveysalan ammattilaisille menetelmäkoulutusta ja työnohjausta. Olen julkaissut useassa tieteellisessä aikakauslehdessä ja pidän vuosittain esityksiä kansainvälisissä kongresseissa. Olen pitkään toiminut julkisessa terveydenhuollossa ja toimin nykyään yksityisenä ammatinharjoittajana. Olen sekä Muzio Psychological Services Oy:n, että Terapiatalo Sointu Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Rorschach –yhdistyksen puheenjohtaja.

Hinnat: Yksilöterapiakäynti 120 € / 45 min.

Muista hinnoista (esim. psykologiset tutkimukset, yksilö- ja ryhmätyönohjaus, luennot) voidaan keskustella tapauskohtaisesti.

Yhteystiedot: emiliano [ät] muzio.net

Lisätietoa: http://www.muzio.net ja Minduu.fi


<< takaisin