Psykologipalvelut

Meri Pallasmaa-Nylander

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2013 ja olen parhaillaan kliinisen mielenterveyspsykologian koulutuksessa, joka kestää kolme vuotta. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä aikuispsykiatriassa eri potilasryhmien parissa, niin sairaalatoiminnoissa kuin avohoidossakin. Tällä hetkellä työskentelen kokopäiväisesti HUSissa. Erityisosaamistani ovat erilaiset tunnesäätelyvaikeudet (mm. dialektinen käyttäytymisterapia), päihdeongelmat ja erilaiset riippuvuudet, sekä vakavat mielenterveyden häiriöt kuten psykoosit ja persoonallisuushäiriöt.

Terapiatalo Soinnussa tarjoan yksittäisiä psykologin konsultaatioita, terapeuttisia keskusteluinterventioita, psykologin arvioita sekä laajempia psykologintutkimuksia.

Olen psykologina empaattinen ja helposti lähestyttävä. Työotteeni on samanaikaisesti aktiivinen ja kuunteleva.

VARAA AIKA MERILLE (Siirryt Minduu.fi palveluun)

Heta Kröger

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2018 ja tällä hetkellä lisäkouluttaudun kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologiksi. Minulla on vakituinen toimi HUS:ssa psykoosien linjalla, ja sen myötä kokemusta psykologin työstä sairaalassa sekä psykiatrian poliklinikalla.Työotteeni on dialoginen, joka minulle tarkoittaa aitoa kuuntelua ja yhdessä tutkimista tasavertaisessa yhteistyösuhteessa. Lähtökohtanani on ajatus siitä, että haastavistakin mielenterveyden ongelmista voi toipua. Kokemukseni mukaan yhteistapaamiset asiakkaan läheisten kanssa ovat hyödyllisiä ja kaikille osapuolille ymmärrystä lisääviä.

Terapiatalo Soinnussa tarjoan yksittäisiä konsultaatioita, keskusteluinterventioita, psykologin tutkimuksia sekä pari- ja perhetapaamisia.

VARAA AIKA HETALLE (Siirryt Minduu.fi palveluun)

PSYKOLOGIPALVELUT

Hinta 110e / 45min

Psykologin vastaanotto

Psykologin vastaanotolla saat välitöntä apua ajankohtaiseen haastavaan elämäntilanteeseen, psyykkiseen oireiluun (esim. ahdistus, masennus, pakko-oireet) ihmissuhdekriisiin tai muuhun ongelmatilanteeseen.
Voit varata ensikäynnin, jossa selvitetään tilannettasi ja kartoitetaan tarvettasi psykososiaaliseen tukeen. Ensikäynnillä voit sopia myös useamman tapaamisen hoitojakson. Psykologimme auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivat palvelut, ja neuvoo esim. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisessa ja psykoterapeutin löytämisessä.

Psykologin tarjoama lyhytterapia

Voit varata useamman käynnin mittaisen terapiajakson (esim. viidestä kymmeneen käyntiä) jossa terapeuttinen työskentely fokusoidaan juuri sinun ajankohtaiseen ongelmaasi (esim. ahdistuneisuus, ihmissuhdevaikeudet, mielialaongelmat).

Psykologin arvio

Psykologin arvio on kirjallinen kannanotto arvioitavan henkilön psyykkisestä tilanteesta, arviossa voi olla myös jokin erityinen fokus johon keskitytään tarkemmin. Tyypillisesti arviossa luonnehditaan arvioitavan psyykkistä vointia ja annetaan suosituksia jatkohoidosta tai jatkotutkimuksista. Psykologin arvio sisältää yhden haastattelukäynnin ja mahdollisesti myös kyselylomakkeiden täyttöä.

Psykologintutkimus

Psykologintutkimus on laajempi kokonaisuus, jossa tutkittavan vointia ja tilannetta kartoitetaan tarkemmin erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Psykologi muodostaa tutkittavan kanssa yhteistyössä käsityksen tutkittavan oireilun/ongelmien taustalla olevista tekijöistä, sekä avaa oireilun dynamiikkaa tarkemmin ja antaa suosituksia jatkohoidosta. Psykologintutkimus voi olla itsessään tehokas lyhytterapeuttinen interventio, joka antaa vastauksia tutkittavan asettamiin kysymyksiin, lievittää oireita ja auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja ongelmiin. Psykologintutkimus on myös erityisen hyödyllinen hoidon suunnittelussa, esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaan hakeuduttaessa tutkimuksen avulla voi tunnistaa keskeisiä terapiassa työstettäviä ongelma-alueita. Psykologintutkimukseen sisältyy tyypillisesti kolmesta kymmeneen tapaamista, sekä useampia tutkimusmenetelmiä (esim. kyselylomakkeita ja/tai standardoituja tehtäviä).

Neurokognitiivisen toimintakyvyn tutkimus

Neurokognitiivisen toimintakyvyn tutkimuksessa kartoitetaan tutkittavan päättelykykyä, muistia, keskittymiskykyä ja toiminnanohjausta erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimus sisältää tyypillisesti kahdesta kolmeen tapaamiskertaa. Psykologi kirjoittaa tutkimuksesta lausunnon.

VARAA AIKA MERILLE (Siirryt Minduu.fi palveluun)

VARAA AIKA HETALLE (Siirryt Minduu.fi palveluun)