Soinnusta

Terapiatalo Sointu on tieteelliseen näyttöön perustuvia ja korkealaatuisia psykologi- ja psykoterapiapalveluita tarjoava psykoterapeuttiyhteisö. Tarjoamme psykoterapeuttisia hoitoja monenlaisiin psyykkisiin ongelmiin ja oireisiin. Lisäksi tarjoamme yksilö-, pari- ja perhetason psykologisia arviointeja, neuropsykologisia tutkimuksia, terapeuttisia tutkimuksia, ryhmiä, sekä konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta alan ammattilaisille.

Soinnun psykologit ja psykoterapeutit toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina, ovat laillistettuja psykologeja, Valviran hyväksymiä psykoterapeutteja, sekä Kelan psykoterapiapalvelun tarjoajia. Monet ovat myös psykoterapian erikoispsykologeja, psykologian lisensiaatteja ja/tai psykologian tohtoreita.

Terapiatalo Sointu perustettiin Helsingin Töölössä syksyllä 2016. Tavoitteena on ollut luoda integratiivisesti suuntautunut psykologian ja psykoterapian alan yhteisö. Terapiayhteisön perustajat ovat integratiivisen psykoterapiakoulutuksen yhdessä käyneet erikoispsykologit Riikka Korja (FT), Sanna Lehikoinen (PsL), Emiliano Muzio (PsT), Pekka Ollilla (PsL) ja Päivi Turpeinen (PsL).

Integratiivisessa psykoterapiasuuntauksessa yhdistetään ajattelu- ja toimintakulttuureja eri terapiasuuntauksista. Tarkoituksena on löytää jokaiselle asiakkaalle hänen yksilöllisiin tarpeisiin, kysymyksiin ja oireisiin soveltuva hoidollinen lähestymistapa. Soinnun psykoterapeutit ovat kaikki joko käyneet integratiivisen psykoterapiakoulutuksen tai ovat muulla tavoin omaksuneet intergatiivisen ajatus- ja toimintamallin psykoterapia työhön.

Lisätietoa integratiivisesta suuntauksesta löydät Integratiivisen psykoterapian yhdistyksen kotisivuilta: http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi