Helena Service

Palvelut: Tarjoan aikuisille lyhytterapiaa, pitkäkestoista terapiaa ja yhden tai muutaman käynnin psykologista konsultaatiota.

Olen integratiivinen psykoterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi. Koulutuksessani olen paneutunut useisiin eri psykoterapian suuntauksiin.  Pyrin räätälöimään hoito-otteeni vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja etenemistavoista sovitaan yhdessä.

Pidän tärkeänä turvallista ja luottavaa terapeuttista suhdetta ja hyödynnän työssäni tutkittua tietoa, jonka pyrin sovittamaan yhteen luovasti kunkin asiakkaan ainutkertaisen lähtökohdan kanssa. Pyrin keskittymään paitsi siihen mitä sanotaan myös elekieleen ja niihin sävyihin, joilla asiat sanotaan.

Minulla on kokemusta hoitotyöstä monenlaisten mielenterveydenongelmien kanssa myös julkisessa terveydenhuollossa, missä olen osallistunut aktiivisesti sekä hoitotyöhön että hoidon kehittämisen tehtäviin.

Hinnat:  Yksilöterapiakäynti 100 € / 45 min.

Lisätietoa: Minduu.fi


<< takaisin