Riikka Korja

Palvelut: Tarjoan lyhyttä ja pitkää yksilöpsykoterapiaa aikuisille. Olen aikuisten integratiivinen psykoterapeutti ja lapsen kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi. Olen erikoistunut raskausajan ja vanhemmuuden erityiskysymyksiin sekä lapsen kehityksen psykologiaan. Tarjoankin psykoterapiaa ensisijaisesti pienten lasten vanhemmille, raskaana oleville ja vanhemmiksi aikoville.

Olen terapeuttina empaattinen, osallistuva ja keskusteleva. Pyrin työskentelyssä jäsentämään asiakkaan tuomia teemoja ja kysymyksiä tutkivalla työotteella yhdessä asiakkaan kanssa. Luottamuksellinen terapiasuhde on mielestäni yksi tärkeimmistä tekijöistä terapiassa.

Yhdistän työssäni tieteelliseen näyttöön pohjautuvia välineitä ja ajattelutapoja useasta eri viitekehyksestä käsin. Koska asiakkaani ovat useimmiten vanhempia tai vanhemmiksi aikovia, liittyvät käsiteltävät teemat usein vanhemmaksi tulon vaiheisiin, vanhempana olemiseen liittyviin tunteisiin sekä lapsen kehitykseen. Vauvat voivat olla mukana terapiaistunnoissa. Vauvan ollessa mukana istunnoissa käytän jonkun verran toiminnallisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä yhdessä vauvan ja vanhemman kanssa.

Tarjoan työnohjausta vanhemmuuden ja pienten lasten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Hinnat: Yksilöterapiakäynti 95 € / 45 min.

Yhteystiedot: rkorja [ät] me.com


<< takaisin